Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2021

2364/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021. Toiminta käynnistyi vähitellen. Henkilöstökertomus kertoo hyvinvointialueen valmisteluhenkilökuntaan liittyvää tietoa ensimmäisen puolen vuoden ajalta.   

Hyvinvointialueen henkilöstökertomuksessa kuvataan toiminnan organisoitumista ja käynnistymistä sekä käynnistymisen vaiheita henkilöstön näkökulmasta, ja se täydentää hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöstä. Kertomuksessa on myös kuvaus henkilöstöä koskevista tunnusluvuista ja työhyvinvoinnista sekä työsuojelusta ja varautumisesta vuodelle 2022. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 henkilöstökertomus on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen toimielin esittää,

että aluehallitus päättää hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.