Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelma

2369/2022

Perustelut

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on voimaapanolain (616/2021) 10 §:n mukaan yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosopimukseksi ja -suunnitelmaksi. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä. Tätä kautta siirtosopimus on nähtävä enemmän asioiden todentamisena kuin aitona sopimisena. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. 

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeen luovutuksen periaatteella, ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus ei itsessään edellytä erillisen siirtosopimuksen tekemistä, mutta hyvinvointialueelle siirtymisessä siitä on erillinen maininta lainsäädännössä.  Henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen sisältö on vapaamuotoinen. Siirtosuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä ja milloin. Se sisältää mm. selvitettävät asiat ja niiden aikataulut, tiedonsiirtoon liittyvän aikataulun, yhteistyö luovuttavien organisaatioiden kanssa. Suunnitelma myös päivittyy valmistelun edetessä.  

Siirtosopimus on vapaamuotoinen. Saman sisältöinen siirtosopimus tehdään kaikkien luovuttavien työnantajien ja hyvinvointialueen kesken. Siirtosopimus käsitellään sekä luovuttavien että hyvinvointialueiden yhteistoimintaelimissä.  

Alustavat luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi käsitellään hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä 24.2.2022. ja se käsitellään luovuttavien organisaatioiden henkilöstöjohtajien verkostossa maaliskuussa.  Aluevaltuusto käsittelee kevään aikana siirtosuunnitelman ja -sopimusehdotuksen. Siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta koskevat yhteistoimintamenettelyt luovuttavissa organisaatioissa käydään vasta myöhemmin kevään ja syksyn aikana. Hyvinvointialueen henkilöstövalmistelu laatii ohjeistuksen yhteistoimintamenettelyyn. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle,

että merkitään henkilöstön tämän hetkisen henkilöstön siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen tiedoksi.

 

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti esittää aluevaltuustolle,

että merkitään henkilöstön tämän hetkisen siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen tiedoksi.