Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

2365/2022

Perustelut

Työjärjestyksen § 7:n mukaan (Vate 1.7.2021) väliaikaisen toimielimen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu laatia vuoden 2021 tilinpäätös. Hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi, joten hyvinvointialueen tilikausi vuodelta 2021 on 1.7. - 31.12.2021. 

Aluehallituksen on osaltaan käsiteltävä tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.  

Vuoden 2021 tilinpäätös laaditaan soveltuvin osin kuntajaoston tilinpäätösyleisohjeen mukaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Vuoden 2021 valtionavustus hyvinvointialueen valmisteluun oli yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa. Rahalla palkattiin valmisteluhenkilökuntaa ja hoidettiin muut valmisteluun liittyvät toimintakulut. Näitä kuluja olivat mm. tilavuokrat ja tilojen siivous, lakisääteiset työnantajavelvoitteet ja vakuutukset, toimistokalusteet, toimistotarvikkeet, posti, henkilöstöetuudet sekä valmisteluhenkilöstölle hankitut työvälineet. Lisäksi valmistelun tueksi hankittiin jonkun verran ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Tilikauden henkilöstökulut olivat yht. 0,9 miljoonaa euroa (n. 70 % toimintakuluista) sisältäen sivukulut ja luottamushenkilöpalkkiot. Hyvinvointialueen tilikauden tulos toteutui tarkasti talousarvion mukaisena ja oli lopulta vain hieman alijäämäinen, -2 530,07 euroa. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen toimielin esittää aluehallituksen päätettäväksi:

1) Esittää tilikauden –2 530,07 euron tuloksen käsittelyksi, että tilikauden –2 530,07 euron alijäämä kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa. 

2) Hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. 

3) Oikeuttaa kehittämispäällikkö Heidi Pyykkösen tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia ja teknisiä korjauksia ja pyytää tuomaan ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston tilinpäätöksen käsittelyä.   

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti esittää aluehallituksen päätettäväksi:

1) Esittää tilikauden –2 530,07 euron tuloksen käsittelyksi, että tilikauden –2 530,07 euron alijäämä kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa. 

2) Hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. 

3) Oikeuttaa kehittämispäällikkö Heidi Pyykkösen tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia ja teknisiä korjauksia ja pyytää tuomaan ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston tilinpäätöksen käsittelyä, sekä lisätään

lisätään kohta 1) tilikauden tulosta oikaistaan uusien tietojen mukaan (vaikutus alijäämään positiivisesti).

 

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen kohtaan 1) tilikauden tulosta oikaistaan uusien tietojen mukaan (vaikutus alijäämään positiivisesti).