Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

5564/2021

Perustelut

Tässä kokouksessa käsitellään erillisissä pykälissä väliaikaisen toimielimen alaisuudessa toimimien jaostojen laatimat loppuraportit, riskienhallinta ja suunnitelma siirtymisestä aluevaltuustovaiheeseen. Edellisen kokouksessa 11.2.2022 käsiteltiin ThinkingPortfolio sekä STM kansallinen tilanneraportti tammikuulta. Näiltä osin tilanteeseen ei ole ehtinyt tulla olennaisia muutoksia. Seuraavat tilanneraportit laaditaan maaliskuun alussa 2022.  

Valmistelu kokonaisuutena etenee työsuunnitelmien mukaisesti. Valmistelua on suunnattu aluevaltuuston työn aloitukseen liittyviin kokonaisuuksiin, valtuutettujen perehdytyksiin ja ensimmäisten kokouksien järjestelyihin. Strategiatyö aloitetaan valtuutettujen kanssa 23.2.2022. Aluevaltuuston ja aluehallituksen kevään 2022 kokousajat sovittu. 

Muutosjohtajat antavat suullisen raportin kokouksessa muilta osin ajankohtaisista asioista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella. 

Päätös

Merkittiin seurantaraportit tiedoksi, ja 

nivelvaiheessa on tärkeää turvata ICT-järjestelmien toimivuus yhdessä kuntien kanssa.