Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoito esitys

6261/2021

Perustelut

Aluevaltuusto perustaa hyvinvointialuejohtajan viran 8.3.2022 lukien. Hyvinvointialuejohtajan valinnan käynnistää aluehallitus, kun se päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.  

Vakinainen hyvinvointialuejohtaja valittaneen aluevaltuuston toukokuun 2022 kokouksessa. Virkaan valittu ottanee viran vastaan aikaisintaan kesäkuussa. Hyvinvointialueelle on tarpeen valita avoimena olevaan virkaan määräaikainen hyvinvointialuejohtaja johtamaan valmistelua ja toimimaan aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä siihen asti, kun vakinainen viran hoitaja ottaa tehtävän vastaan, kuitenkin enintään 31.8.2022 saakka. Hallintosäännössä kuvataan vastuut ja velvollisuudet. Viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n 3 momentti mahdollistaa sen, että virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. 

Poliittiset ryhmät tekevät esityksen aluevaltuustoon henkilövalinnasta määräaikaiseen tehtävään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle, että se valitsee hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajan siihen saakka, kunnes virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 31.8.2022 asti. 

Päätös

Väliaikainen toimielin päättää esittää aluevaltuustolle,

että se valitsee hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajan siihen saakka, kunnes virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 31.8.2022 asti.