Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Siirtymissuunnitelma aluevaltuustovaiheeseen

7988/2021

Perustelut

Hyvinvointialueen valmistelu siirtyy uuteen vaiheeseen keväällä 2022. Toisaalta aluevaltuuston ja hallituksen työ alkaa ja valmisteluun saadaan päätösvaltaiset toimielimet. Samaan aikaan alkaa hyvinvointialueen organisaation muodostaminen, vakituisen henkilöstön palkkaus ja työn aloitus, vaikka järjestämisvastuu siirtyy vasta vuodenvaihteessa 2022-2023. 

Tällä hetkellä valmistelussa on henkilökunta palkattuna määräaikaisiin työsuhteisiin, pääsääntöisesti vuoden 2022 loppuun. Muutosjohtajien työsuhteet päättyvät alkuvuoden aikana kesään mennessä. Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu 17 vakituisen henkilön palkkaukseen osaksi vuotta. Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi alkaa valtuuston 1. kokouksessa, jossa virka perustetaan ja määritellään kelpoisuusehdot. Päätöksen toimeenpano aluehallituksessa on 10.3. ja siitä alkaa hakuaika 25.3. asti. Hallitus kutsuu haastateltavat 4.4. ja valintaesitys valtuustolle pyritään tekemään hallituksen kokouksessa 21.4.2022. 

Muiden johtavien viranhaltijoiden osalta rekrytointiprosessi on myös syytä aloittaa välittömästi. Ennen sitä on kuitenkin hallintosääntöön määriteltävä näiden johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja päätösvalta. Tämä tulisi saada valtuuston hyväksymään hallintosääntöön viimeistään huhtikuussa, jonka jälkeen tehtäviin avattaisiin ilmoittautumismenettely siirtyvälle ja hyvinvointialueen nykyiselle henkilökunnalle. 

Valtuusto nimittää tilapäisen hyvinvointialuejohtajan (avoimen viran hoitaja) maaliskuun 2022 alussa. Tehtävä on määräaikainen siihen asti, kun valittu hyvinvointialuejohtaja ottaa viran vastaan. Tavoitteena on, että tämä tapahtuisi viimeistään kesäkuussa 2022.  

Tilapäiselle hyvinvointialuejohtajalle on tarpeen hallintosäännön 1. versiossa määritellä oikeus täyttää määräaikaisia virkoja ja toimia hyvinvointialueen toimeenpanon vastuuhenkilönä. Virassa olevia valmistelijoita tarvitaan toistaiseksi hyvinvointialueen päätöksentekoon mm. laskujen, hankintojen ja työsopimusten allekirjoittamiseen. Virkoihin siirrettäisiin nykyistä valmisteluhenkilöstöä suostumuksen mukaisesti 2- 4 henkeä. 

Tavoitetila on, että elokuussa hyvinvointialueella on töissä keskeiset viranhaltijat, jotka yhdessä määräaikaisen valmisteluhenkilöstön kanssa huolehtivat valmistelusta. Syksyn 2022 aikana on tarpeen määritellä etenkin palvelutuotannon esimiestehtävät ja valita niihin henkilöt. He voisivat hoitaa hyvinvointialueen valmistelutehtävää oman toimensa/virkansa ohella syksyn 2022 ajan ja siirtyisivät vuoden vaihteessa vastaavaan tehtävään. 

Kevään 2022 toimeenpanon vastuut ja tehtävät määritellään aluevaltuuston hyväksymässä ensimmäisissä hallintosäännön versioissa. Hallintosäännön sisältö ja sitä kautta vastuut neuvotellaan aluevaltuutettujen kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään tiedoksi siirtymäsuunnitelma aluevaltuustovaiheeseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi siirtymäsuunnitelma aluevaltuustovaiheeseen, ja 

todettiin, että väliaikainen toimielien esitti huolensa keskijohdon ja henkilöstön riittävyydestä sekä näkemyksensä siitä, että jokaista tarvitaan, ja lisäksi

valmistellaan aikataulu, jonka mukaan edetään ja viestitään hyvinvointialueen kunnille sekä tämä asia lisätään riskimatriisiin.