Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Henkilöstön palvelussuhde-etujen täsmennykset

4945/2021

Perustelut

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyvinvointialueelle palkattavan henkilöstön palvelusuhteen ehdoista ja henkilöstöetuuksista kokouksessaan 1.7.2021.  

Periaatteena oli, että Pirkanmaan liiton hankkeissa olleen henkilöstön henkilöstöedut eivät muutu tässä vaiheessa. Periaatteisiin ehdotetaan tehtävän seuraavat täsmennykset: 

Työaika: 

Syyskuun aikana otetaan käyttöön koko henkilöstölle sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Kaikki työntekijät kuuluvat järjestelmän piiriin. Kokonaistyöajassa olevat ovat johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevia työntekijöitä, joille ei makseta työehtosopimusten mukaisia työaikakorvauksia. Kokonaistyöajassa olevilla henkilöllä on taustatyöaikana kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukainen toimistotyöaika.   

Lomarahan maksupäivä: 

Lomaraha lasketaan heinäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei maksuajankohtaan muutoksia työnantajan ja työntekijän välillä. Perinteisesti kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat maksaneet lomarahan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Hyvinvointialueen palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Lomarahan maksupäivä on vuonna 2022 heinäkuun 15. päivä.  

Työmatkaetuus: 

Parkkipaikkojen osalta on selvitetty, että joitain paikkoja järjestyy PSHP:n alueelta. Työntekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla rahallisesti työmatkalippukustannuksia (100 €/vuosi) tai pysäköintipaikasta peritään 20 €/kk. Molempia etuuksia ei voi saada. Pysäköintihallipaikkaa ei välttämättä saa, vaikka ei käytä työsuhdematkaetuutta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Hyväksytään edellä mainitut väliaikaishallinnon palvelusuhteiden ehtojen täsmennykset,  
  • täsmennetyt henkilöstökäytännöt ovat voimassa työsuhteen pituudesta riippumatta enintään 31.12.2022 asti, jonka jälkeen järjestämisvastuun siirtyessä koko hyvinvointialueen henkilökunta siirtyy noudattamaan 1.1.2023 hyvinvointialuevaltuuston päättämiä henkilöstön palvelussuhteiden ehtoja ja henkilöstökäytäntöjä,  
  • mahdollisesta pysäköintipaikasta peritään 20 €/kk. Työmatkalippuetuutta ja pysäköintipaikkaa ei voi käyttää yhtä aikaa ja 
  • että jatkossa esimies voi tehdä alaisensa henkilöstön palvelusuhteita koskevat vastaavat periaatelinjaukset. 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehtojen täsmennykset esityksen mukaisesti, paitsi

lomarahan maksupäivä on vuonna 2022 kesäkuun 15. päivä. 

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti lomarahan maksupäivän siirtämistä kesäkuun 15.päivä. Päivi Tryykin ja Paula Paavilaisen kannattamana puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.