Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Istekki Oy:n osakkeiden hankkiminen

4939/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Istekki Oy on tällä hetkellä merkittävin ICT palveluita tuottava toimittaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Istekki Oy tuottaa informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja pääasiassa osakkeenomistajilleen.  

Hyvinvointialue hakee valtionavustusta ICT muutostöihin STM:ltä. Rahoitusta on tarkoitus käyttää mm. Istekiltä hankittaviin palveluihin. Hyvinvointialueen toimeenpano edellyttää, että se on in-house asemassa Istekki Oy:n kanssa.  

Istekin hallitus on julkaissut suunnatun osakeannin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Osakkeen merkintähinta on 1.905,50 euroa osakkeelta ja hankinta edellyttää minimissään 5 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2021. Merkintä oikeuttaa siihen, että hankinnat Istekiltä voidaan toteuttaa kilpailuttamatta in-house  periaatteella. Hyvinvointialueen toimeenpanoon varattu runsaan vuoden aika ei mahdollista isoja ja laajoja kilpailutuksia. 

Osakkuus oikeuttaa osallistumisen yhtiö- ja osakaskokouksiin ja vaikuttaa siellä äänimäärän mukaisesti. Liitteenä olevassa osakassopimuksessa on erikseen mainittu hallitusjäsenyydet ja muut ehdot. Osakkuuden kautta on oikeus hyödyntää Istekin laajaa kumppaniverkostoa ja yhteisiä ratkaisuja (kehitysyhteisö) sekä yhtiö toimii omistajien edunvalvojana. 

Hankintaa liittyy edelleen varauma. Istekin osakkeiden merkintä edellyttää, että syyskuun alussa 2021 annettava valtioneuvoston asetus mahdollistaa osakkeiden hankinnan. Kesällä lausunnolla olleessa asetuksessa osakkeiden hankinta oli mahdollistettu hyvinvointialueille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

  • Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta hintaan 1.905,50 euroa kappaleelta (kokonaishinta 9.527,50 euroa). 
  • Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset sillä ehdolla, että valtioneuvoston asetus hankinnan mahdollistaa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että asiaan liittyvät liitteet liitetään pöytäkirjaan.