Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Työjärjestyksen §27 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. 

Syksyn 2021 kokouksista on sovittu 1.7.2021 väliaikaisen toimielimen ensimmäisessä kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty 30.8.2021. Korona-tilanteen takia kokous on sovittu pidettäväksi sähköisenä kokouksena.   

Työjärjestyksen §33 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Myönnetään tietohallintojohtaja Pasi Lehmukselle puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälän 44 ajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus esityksen mukaisesti.