Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Muutosjohtajien tiedoksi tuotavat asiat 

Perustelut

Muutosjohtajat ovat tehneet seuraavat sopimukset

  • Sopimus Autoparkki Oy:n kanssa 
  • Työterveyshuollon sopimus 
  • Tehdyt työsopimukset 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Merkitään tiedoksi muutosjohtajien tekemät sopimukset

Päätös

Hyväksyttiin