Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussääntö ja hankintavaltuudet

4943/2021

Perustelut

Taloussäännössä annetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen aikaista taloussuunnittelua, taloushallintoa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset siihen saakka, kunnes aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueelle uuden taloussäännön.  

Taloussääntö sisältää yleiset taloudenhoitoon liittyvät määräykset, talousarvio- ja tilinpäätösvalmistelussa noudatettavat periaatteet, omaisuudenhoitoon ja rahatoimen järjestämiseen liittyvät käytänteet, hankintavaltuuksien määrittelyn, kirjanpidolliset käytänteet sekä tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestämisen. 

Hyvinvointialueen väliaikainen toimielin voi antaa lisäksi tarkempia määräyksiä ja ohjeita taloussäännön soveltamisessa. Taloussääntö on perusteltu olla olemassa mm. hyvinvointialueen sisäisen yleishallinnon, Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä tilintarkastajan tarpeita varten. Taloussääntö on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Hyväksytään taloussääntö ja hankintavaltuudet. 

Päätös

Hyväksyttiin.