Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pirkanmaan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön valinta ja tarjouksen hyväksyminen

4942/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on pyytänyt 12.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tarjousta hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta koskevista tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntö koskee hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tarkastusta. Tilikaudet ovat vuoden 2021 osalta 1.7.-31.12.2021 ja vuoden 2022 osalta 1.1.-31.12.2022.   

BDO Oy toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan liiton sekä KOMAS- ja PirSote -hankkeiden tilintarkastajana, ja on siten luonteva tarkastusyhteisö myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle em. tilikausien ajalle. 

BDO Oy on toimittanut määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta sopimuskaudelle (tilikaudet 2021-2022) on yht. 3 780 euroa (alv 0 %).  Tarjous on liitteenä.

Arvio tarkastuksen laajuudeksi vuoden 2021 osalta on 3 tarkastuspäivää ja vuoden 2022 osalta 4 tarkastuspäivää. Lopullinen tilintarkastuspalkkio perustuu toimeksiannossa tehdyn työn määrään. 
Vuosittaisten tarkastuspäivien määrää voi tarkentaa tarkastussuunnitelmaa tehtäessä.  

Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään JHT, HT Minna Ainasvuorta ja avustavaksi tarkastajaksi Saara Haverilaa. Lisäksi tarpeen mukaan hyvinvointialueen käytössä on sekä koko Suomen BDO-konsernin henkilöstön, että kansainvälisen verkostomme asiantuntijuus. 

Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan suorahankintana BDO Oy:ltä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Valitaan BDO Oy Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi ja 
  • hyväksytään BDO Oy:n 24.8.2021 päiväämä tarjous hinnoittelusta, tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin.