Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintäsuunnitelma

5005/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 13.8.2021, että vaten kokouksessa 3.9. käsitellään väliaikaisen toimielimen aikainen viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on liitteenä.

Viestintäsuunnitelmassa on esitetty valmistelun vate-vaiheen viestintäsuunnitelma ajalle syyskuusta 2021 maaliskuuhun 2022. Aluevaalien jälkeiselle ajalle valmistellaan alkuvuodesta viestintäsuunnitelman toinen vaihe.

Suunnitelma koostuu muun muassa viestinnän ja osallisuuden tavoitteista ja periaatteista, etenemisaikataulusta, vastuista sekä eri osa-alueiden (valmistelu- ja päätösviestintä, kansalaisviestintä, henkilöstöviestintä) tärkeimmistä painopisteistä, keinoista ja kanavista. Suunnitelmassa on käsitelty myös brändityön ja visuaalisen ilmeen aikataulutusta, poikkeustilanteiden viestintää sekä viestinnän mittaamista ja arviointia.

Kansalais- ja henkilöstöviestinnän sekä verkkoviestinnän toimenpiteet tarkentuvat sen jälkeen, kun näille osa-alueille on rekrytoitu viestinnän suunnittelijat parhaillaan avoinna oleviin tehtäviin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Hyväksytään viestintäsuunnitelma jatkovalmistelun pohjaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi tästä pykälästä lukien Taru Kuosmanen. Tarmo Martikainen oli poissa kokouksesta klo 13-48-13:52 välisenä aikana. Oskari Auvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.