Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Yhdyspinta-jaoston työsuunnitelma

4941/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021 viiden jaoston perustamisesta, yksi näistä on yhdyspintajaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä. Jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät.  

Jaoston tehtävät tulevat hyvinvointialuetta ja kuntia koskevasta lainsäädännöllisistä yhteistyövelvoitteista, voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta tiekartasta sekä loppukevään 2021 hyvinvointialueen esivalmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Yhdyspintajaoston työsuunnitelma on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

  • Hyväksytään yhdyspinta-jaoston työsuunnitelma. 

Päätös

Hyväksyttiin.