Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019 09.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kysely luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin valtuuston, hallituksen ja johtotyhmän jäsenille sekä toimialuejohtajille, palvelukeskuksen johtajalle ja liikelaitoksen toimitusjohtajalle on lähetetty kysely, jonka avulla on tarkoitus selvittää näkemyksiä sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välisistä taloudellisista suhteista.

Kartoitus on osa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteistä erikoissairaanhoidon palveluita koskevaa arviointiteemaa. Saatuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää vuoden 2019 arviointikertomuksen laadinnassa.

Tulosten analysointi ja muokkaus ovat toistaiseksi kesken. Kokouksessa kuullaan kyselyn käytännön toteutuksesta ja käydään läpi selvityksen alustavia tuloksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.