Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019 09.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.