Tarkastuslautakunta, kokous 10.12.2019 09.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 12.11.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 12.11.2019 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.