Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Taysin toimialueen 3 toiminta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Taysintoimialueen 3 toiminnasta. Selvityksen antaa toimialuejohtaja Heli Leppikangas.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen. 

Päätös

Hyväksyttiin.