Tarkastuslautakunta, kokous 12.04.2022 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus toimistosihteeri Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus toimistosihteeri Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Ari Rautakorpi ja jäsenet Terttu Hiukkamäki, Raija Moilanen ja Susanna Suoniemi osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta. Ari Rautakorven etäyhteys oli poikki klo 10:31- 10:43 välisen ajan.