Tarkastuslautakunta, kokous 13.12.2022 13.00 Pyhäjärvi / Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Tilintarkastajan väliraportointi

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 7.6.2022 hyväksymän työohjelman mukaisesti sairaanhoitopiirin vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa tilintarkastajan vuoden 2022 työohjelman toteutumisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori poistui kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.