Tarkastuslautakunta, kokous 01.03.2021 08.32 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Reijo Kahelin.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Hiukkamäki ja Reijo Kahelin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).