Tarkastuslautakunta, kokous 14.12.2021 08.30 Tammerkoski / Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Hankintatoimen järjestäminen

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin hankintatoimen järjestämisestä.

Selvityksen antaa materiaalipäällikkö Petteri Paavola.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että materiaalipäällikkö Petteri Paavola poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.