Tarkastuslautakunta, kokous 15.02.2022 09.00 Tammerkoski / Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vuoden 2021 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen laadintaperiaatteista sekä tilikautta 2021 koskevista keskeisistä havainnoista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakun päättää

  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Ari Rautakorven yhteys kokoukseen katkesi klo 10:19 ja liittyi uudelleen klo 10:43.