Tarkastuslautakunta, kokous 16.02.2021 08.30 Tammerkoski/hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Työsuojeluvaltuutettuja kuultiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 26.1.2021. Tarkastuslautakunta päätti, että se laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä. Esityslistan mukana toimitetaan luonnos tarkastuslautakunnan yhteenvetoraportiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • laatia työsuojeluvaltuutettujen kuulemisen johdosta yhteenvetoraportin ja saattaa sen hallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta laati työsuojeluvaltuutettujen kuulemisen johdosta yhteenvetoraportin ja päätti saattaa sen hallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten (LIITE 1).