Tarkastuslautakunta, kokous 16.02.2021 08.30 Tammerkoski/hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

822/2021

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan tilikautta 2020 koskevien kokousten keskeisistä havainnoista ja vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaperiaatteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä käydyn keskustelun tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirjattiin, että jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.