Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Konserniohjaus- ja valvonta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen konserniohjauksesta ja konsernivalvonnasta sairaanhoitopiirissä.

Selvityksen antaa konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9:23. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).