Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Taysin uudistamisohjelman Etupihahankkeen väliraportti on käsitelty 9.11.2020 hallituksen suunnittelukokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).