Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 20.10.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 20.10.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin,

ja tarkastuslautakunta päätti, että edellisen kokouksen pöytäkirjan 59 § asiakokonaisuuteen palataan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).