Tarkastuslautakunta, kokous 18.02.2020 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.