Tarkastuslautakunta, kokous 19.02.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.