Tarkastuslautakunta, kokous 19.02.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaperiaatteet

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 12.6.2018 (§ 28) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaperiaatteista sekä tilikautta 2018 koskevista keskeisistä havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.