Tarkastuslautakunta, kokous 20.10.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen päättäminen

3143/2020

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:48.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).