Tarkastuslautakunta, kokous 20.10.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.
  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuutettu Sanna Rajalan 28.9.2020 lähettämä ensihoitokeskuksen kilpailutuksia koskeva sähköpostiviesti (Liite 1.) sekä Rajalan viestin johdosta sairaanhoitopiirin johtajalta 7.10.2020 saatu selvitys (Liite 2.), jotka molemmat päätettiin ottaa pöytäkirjan liitteeksi. 

Esteellisyys

  • Reijo Kahelin ilmoitti olevansa esteellinen Sanna Rajalaan liittyvässä asiassa (HL 28 § 1 mom 5  kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tiedoksi

Sanna Rajala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).