Tarkastuslautakunta, kokous 20.10.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vaaratapahtumien torjunta ja selvittäminen

3143/2020

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen vaaratapahtuminen torjunnasta ja selvittämisestä.

Selvityksen antaa kehittämispäällikkö Petri Pommelin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kehittämispäällikkö Petri Pommelin poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).