Tarkastuslautakunta, kokous 20.09.2022 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Toimialueen 2 toiminta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 7.6.2022 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen toimialueen 2 toiminnasta.

Selvityksen antaa toimialuejohtaja Jarno Riikonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että toimialuejohtaja Jarno Riikonen poistui kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.