Tarkastuslautakunta, kokous 21.09.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Toimialueen 3 toiminta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen toimialueen 3 toiminnasta.

Selvityksen antaa toimialuejohtaja Heli Leppikangas.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että toimialuejohtaja Heli Leppikangas poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).