Tarkastuslautakunta, kokous 22.11.2022 08.32 Tammerkoski / Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Merkitään, että § 77 käsitellään yhteisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kanssa. 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus § 77 käsittelyn ajaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenille, esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tarkastaja Kati Keskiselle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Merkittiin, että § 77 käsitellään yhteisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kanssa. 

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 77 käsittelyn ajaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenille, esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tarkastaja Kati Keskiselle, joka toimi kokouksen teknisenä sihteerinä.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Ari Rautakorpi, jäsenet Terttu Hiukkamäki, Tapani Leppänen ja Susanna Suoniemi osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.