Tarkastuslautakunta, kokous 22.09.2020 08.30 Iso Kokoushuone/Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Henkilöstön edustajien kuuleminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee henkilöstön edustajia työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisestä yhteistyöstä sekä muista asioista, joita henkilöstön edustajat haluavat saattaa tarkastuslautakunnan tietoon.

Asiantuntijoiksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:

Tehy: Pääluottamusmies Tiina Samanen ja ammattiosaston varapuheenjohtaja Teemu Merikumpu

JUKO: Sirja Kaartinen (lääkärisopimus), Esa Särkimäki (tekninen sopimus), Markus Nyrhinen (KVTES)

Julkisen Alan Unioni (JAU): pääluottamusmies Matti Anttonen, luottamusmies Sirkka Vienola ja pääluottamusmies Marjo Lindqvist

SuPer: pääluottamusmies Harri Järvelin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilöstön edustajat poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).