Tarkastuslautakunta, kokous 22.09.2020 08.30 Iso Kokoushuone/Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pirjo Mikkonen osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville henkilöstön edustajille sekä tilintarkastaja Esko Säilälle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Jäsenet Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla. Lisäksi tarkastaja Kati Keskinen, tilintarkastaja Esko Säilä ja henkilöstön edustaja Esa Särkimäki osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla.

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville henkilöstön edustajille ja tilintarkastaja Esko Säilälle sekä hallintosihteerit Katri Lindbergille ja Pia Lepistölle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).