Tarkastuslautakunta, kokous 22.09.2020 08.30 Iso Kokoushuone/Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirjan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).