Tarkastuslautakunta, kokous 24.08.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Toimialueen 4 toiminta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen toimialueen 4 toiminnasta.

Selvityksen antaa vs. toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että vs. toimialuejohtaja Marja-Leena Lähdeaho poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).