Tarkastuslautakunta, kokous 25.01.2022 08.30 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Palvelukeskuksen toiminta

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen palvelukeskuksen toiminnasta.

Selvityksen antaa palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.