Tarkastuslautakunta, kokous 26.10.2021 08.30 Tammerkoski / Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Hallituksen lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta

822/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on käsitellyt  arviointikertomuksen vuodelta 2020 tilinpäätöksen yhteydessä 24.5.2021.  

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmistellut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta  liitteenä olevan hallituksen lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittely on hallituksen 21.6.2021 § 71 käsittelyssä.

Hallituksen lausunto vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan hallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on 27.09.2021 (§ 31) merkinnyt tiedoksi hallituksen tarkastuslautakunnan 2020 arviointikertomuksesta antaman lausunnon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä liitteenä olevan hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).