Tarkastuslautakunta, kokous 26.01.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa asian § 9:n ajaksi työsuojeluvaltuutetuille Paula Kymäläinen, Petri Siuro, Mari Kalliomäki, Ilmari Kuokkanen, Iikka Jäntti ja Eerik Kuusisto sekä asian §:t 10-11:n ajaksi tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jäsenet Raili Naskali, Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg, Terttu Hiukkamäki ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).