Tarkastuslautakunta, kokous 26.01.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).