Tarkastuslautakunta, kokous 26.01.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 19.1.2021 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 19.1.2021 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).