Tarkastuslautakunta, kokous 26.01.2021 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9  Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee työsuojeluvaltuutettuja.

Asiantuntijoiksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:                       

Paula Kymäläinen   

Työsuojelualue A (TA3, Tays Valkeakoski, Tays Sastamala),

Petri Siuro

Työsuojelualue B (TA6, TA7 ja Hoitotyön palvelualue)

Mari Kalliomäki 

Työsuojelualue C (TA1 ja TA2)

Ilmari Kuokkanen 

Työsuojelualue D (Palvelukeskus ja yhtymähallinto)

Iikka Jäntti 

Työsuojelualue E (TA4:n somatiikka sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkilaitos)

Eerik Kuusisto

 Työsuojelualue F (TA5 ja TA4:n psykiatria)

      

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä kuullut selvitykset tiedoksi ja,
  • että tarkastuslautakunta laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokoukseen osallistuivat paikan päällä Iikka Jäntti ja Ilmari Kuokkanen. Etänä osallistuivat Paula Kymäläinen, Mari Kalliomäki, Eerik Kuusisto ja Petri Siuro.

Kuultiin työsuojeluvaltuutettujen selvitykset. Työsuojeluvaltuutetut poistuivat kokouksesta selvitysten jälkeen ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki ehdotuksen siitä, että tarkastuslautakunta laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).