Tarkastuslautakunta, kokous 26.03.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 12.6.2018 (§ 28) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat  talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen. 

Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä 20.3.2019.  Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta kokouksessaan 25.3.2019.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.