Tarkastuslautakunta, kokous 26.04.2022 08.30 Tammerkoski / Hybridikokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tilintarkastajan raportointi

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastajan on raportoitava tarkastuslautakunnalle tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2021 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Hyväksyttiin.