Tarkastuslautakunta, kokous 27.04.2021 14.08 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään vastuunalaiselle tilintarkastajalle JHT, HT Esko Säilälle puhe- ja läsnäolo- oikeus pykälään 43 asti.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeus esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).